Skola på samråd

Ekebyhov_Gästaltningsprogram_TLEDIT.indd

2020-01-22

Total har varit projektledare och tagit fram detaljplan för ny skola med 900 elever och ny idrottshall för Ekerö kommun. Skolan ligger i Ekebyhovsdalen, som är en kulturhistoriskt värdefull miljö (Illustrationsplan framtagen av LLP och Nivå Landskapsarkitektur).

Läs mer om projektet här.

Posted on 22 januari, 2020 in Okategoriserade

Share the Story

Back to Top