Förskolan Sörgården

Ursprungligen fanns en förskola från 1970 som skulle utökas med två avdelningar samt nytt storkök. Total vann en förnyad konkurrensutsättning för tillbyggnadsuppdraget i mars 2014.
Entre med stenläggning och plats för odling. Gårdsmiljön är utformad med varierande innehåll anpassat för barnens olika åldrar och motoriska utveckling.
Entre med stenläggning och plats för odling. Gårdsmiljön är utformad med varierande innehåll anpassat för barnens olika åldrar och motoriska utveckling.

Förskolan Sörgården ligger i Tullinge. Uppdraget var från början tänkt som ett om- och tillbyggnadsprojekt av en förskola från 1970. Men byggnaden var i för dåligt skick och behövde rivas. En helt ny byggnad kunde utformas och bättre klara vår tids krav.

I vår vision ville vi ha en utformning av huskropparna som kunde tillgodose barnens behov och samtidigt underlätta pedagogernas arbete. Vårt förslag blev en förskola som präglas av god överblickbarhet där man tar såväl barnen som personalen på allvar. Den nya byggnaden blev fyra sammankopplade längor kring en innergård som är lätt att överblicka även inifrån. Byggnaden är lätt med en stomme av trä och fasaden består till största delen av återvunnen aluminium med litet underhållsbehov och lång livslängd. En del av taket har försetts med solceller.

Projektet växte längst vägen och utöver själva byggnaden har vi ansvarat för landskap, tillgänglighet, trafik och en del av inredningen. Till höstterminen 2017 stod den nya förskolan klar för 160 barn i åtta olika avdelningar.

Projektet i korthet

Entré med hexagonformade burspråk mot rastgård med lekplats och sandlåda.
No items found.

Fler projekt

Visualisering med en del av fasaden och ett päronträd.

Förskolan Sörgården

Ursprungligen fanns en förskola från 1970 som skulle utökas med två avdelningar samt nytt storkök. Total vann en förnyad konkurrensutsättning för tillbyggnadsuppdraget i mars 2014.
Entre med stenläggning och plats för odling. Gårdsmiljön är utformad med varierande innehåll anpassat för barnens olika åldrar och motoriska utveckling.

Förskolan Sörgården ligger i Tullinge. Uppdraget var från början tänkt som ett om- och tillbyggnadsprojekt av en förskola från 1970. Men byggnaden var i för dåligt skick och behövde rivas. En helt ny byggnad kunde utformas och bättre klara vår tids krav.

I vår vision ville vi ha en utformning av huskropparna som kunde tillgodose barnens behov och samtidigt underlätta pedagogernas arbete. Vårt förslag blev en förskola som präglas av god överblickbarhet där man tar såväl barnen som personalen på allvar. Den nya byggnaden blev fyra sammankopplade längor kring en innergård som är lätt att överblicka även inifrån. Byggnaden är lätt med en stomme av trä och fasaden består till största delen av återvunnen aluminium med litet underhållsbehov och lång livslängd. En del av taket har försetts med solceller.

Projektet växte längst vägen och utöver själva byggnaden har vi ansvarat för landskap, tillgänglighet, trafik och en del av inredningen. Till höstterminen 2017 stod den nya förskolan klar för 160 barn i åtta olika avdelningar.

No items found.

Hör av dig

Vill du komma i kontakt med oss på total kan du fylla i namn och e-postadress i formuläret bredvid så hör vi av oss inom en arbetsvecka.

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom en arbetsvecka.
Nu blev någonting fel. Prova igenom om några minuter eller kontakta någon av oss direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på Kontaktsidan.