Bostäder, studentlägenheter och förskola under uppförande i centrala Flemingsberg

På uppdrag av Huddinge bostäder har vi fått rita ett nytt kvarter i centrala Flemingsberg strax intill centrum. Projektet är en del av en större utbyggnad av Hälsovägen som sträcker sig från centrum fram till Huddingevägen. Kvarteret innehåller 210 lägenheter varav ca 80 för studenter samt en förskola med 8 avdelningar. I bottenvåningen finns lokaler i bra annonslägen utmed Hälsovägen.

Byggnaderna är placerade utmed gata och omfamnar ett gårdsrum med delvis bevarad naturmark. Här har bostäderna sin gård på en lägre nivå och förskolan sin naturlekyta bland träd, lägre vegetation och berghällar på den ursprungliga marknivån.

Kvarteret är sammanlänkat med bl.a. ett garage i bottenvåningens bakre utrymme men tecknas som mindre volymer mot gaturummet. Våningsantal och fasadmaterial varieras i kvarteret för att bryta mot den storskaliga ursprungliga bebyggelsen med bland annat Huddinges sjukhus och Södertörns högskola m.fl. på andra sidan gatan. Puts, tegel och klinker i fasad tar upp de mer nedtonade kulörerna som finns i närområdet istället för de klassiska primärfärgerna som är ett välkänt kännetecken för Flemingsberg.

Projektet i korthet

No items found.

Fler projekt

Studenten

Bostäder, studentlägenheter och förskola under uppförande i centrala Flemingsberg

På uppdrag av Huddinge bostäder har vi fått rita ett nytt kvarter i centrala Flemingsberg strax intill centrum. Projektet är en del av en större utbyggnad av Hälsovägen som sträcker sig från centrum fram till Huddingevägen. Kvarteret innehåller 210 lägenheter varav ca 80 för studenter samt en förskola med 8 avdelningar. I bottenvåningen finns lokaler i bra annonslägen utmed Hälsovägen.

Byggnaderna är placerade utmed gata och omfamnar ett gårdsrum med delvis bevarad naturmark. Här har bostäderna sin gård på en lägre nivå och förskolan sin naturlekyta bland träd, lägre vegetation och berghällar på den ursprungliga marknivån.

Kvarteret är sammanlänkat med bl.a. ett garage i bottenvåningens bakre utrymme men tecknas som mindre volymer mot gaturummet. Våningsantal och fasadmaterial varieras i kvarteret för att bryta mot den storskaliga ursprungliga bebyggelsen med bland annat Huddinges sjukhus och Södertörns högskola m.fl. på andra sidan gatan. Puts, tegel och klinker i fasad tar upp de mer nedtonade kulörerna som finns i närområdet istället för de klassiska primärfärgerna som är ett välkänt kännetecken för Flemingsberg.

No items found.

Hör av dig

Vill du komma i kontakt med oss på total kan du fylla i namn och e-postadress i formuläret bredvid så hör vi av oss inom en arbetsvecka.

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom en arbetsvecka.
Nu blev någonting fel. Prova igenom om några minuter eller kontakta någon av oss direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på Kontaktsidan.