Landskap

Vi arbetar med den utvändiga miljön tidigt i våra projekt. Ofta redan i detaljplaneskedet och sedan genom hela tillblivelseprocessen. Via analyser och skisser föreslår vi och utformar miljöer som för människor samman.

Genomtänkta och väl gestaltade utifrån behov. Vi tar ansvar för att minimera påverkan på både miljö och djurliv. God landskapsarkitektur ger livskvalité och gör möten mellan människor möjliga.

Foto från invigningen av Trekantsparken i Liljeholmen.

Vår arbetsmetod

Nytt projekt

Vad är uppgiften?
Projektets mål?
Totals metod presenteras
Workshop och intervjuer

Projektstart

Tidsplan upprättas
Resursplanering
Rätt kompetens för uppdraget
Bekräftelse från beställare

Analysarbete

Insamling av förutsättningar
Platsbesök
Mindmaps och diagram
Analytiska skissförslag

Koncept och idé

Bärande idé
Åskådliggöra i bild och text
Återkoppla till beställare
Inriktningsbeslut

Gestaltning och kontinuerlig konceptuell återkoppling

BH 90

Förstudie

Förslagshandling

Programhandling

Systemhandling

Bygglov

Förfrågning

Bygghandling

Byggskede

Relation

Dokumentation

Uppföljning

Vi arbetar med en kvalitets- och värdehöjande landskapsarkitektur i alla skeden. Från skisser och projektering till genomförande.

Gestaltning

Gestaltningskonept
Programhandlingar
Systemhandlingar
Förfrågningsunderlag
Bygglov
Bygghandling
Relationshandling
GYF (Grönytefaktor)
Dagvattenstrategi
3D-printade fysiska modeller
Markanvisningstävlingar

Analys

Platsinventering/Landskapsanalys
Zonkartor
Stadsbildsanalys (bebyggelsens struktur)
Stadsrumsanalys (mellanrummens potential)
Klimatanpassningsutredning
Urbana ekosystemtjänster
Permakulturplanering

Dialog och workshops

Hållbarhetsstrategi och rådgivning
Hållbarhetsdialog
Medborgardialog
Kreativa Workshops
Medskapande processledning (med olika intressenter)
Erfarenhetsåterföring

Rådgivning

Hållbarhetsstrategi och rådgivning
Juryarbete
Föreläsningar
Total är en projektpartner för arkitektur med hög kvalité. Vårt löfte är att du ska känna dig trygg i hela processen.
Läs mer om vårt arbetssätt

Hör av dig

Vill du komma i kontakt med oss på total kan du fylla i namn och e-postadress i formuläret bredvid så hör vi av oss inom en arbetsvecka.

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom en arbetsvecka.
Nu blev någonting fel. Prova igenom om några minuter eller kontakta någon av oss direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på Kontaktsidan.
Vi använder kakor på vår hemsida. Genom att klicka på ok godkänner du användandet av kakor. Läs mer om kakor och integritet i vår integritetspolicy.
OK