Fastigheten Monumentet 32 vid Götgatan på Södermalm har genomgått en omfattande upprustning exteriört och interiört, ombyggnad för att förbättra brandsäkerheten, energiförbrukningen och hyresgästernas trygghet.

Gestaltningen bygger på att tillvarata och lyfta fram byggnadens inneboende kvaliteter och hitta material, kulörer och tillägg som närmar sig husets ursprungliga tidsepok. Exempel på detta är de nya balkongerna mot gatan som har utformats med inslag från ursprungliga franska balkonger. Den trånga bostadsentrén utvidgades och en uppdaterad färgsättning mer anpassad till husets tidsanda. Ett bruneloxerat aluminiumparti byttes till ett nytt entréparti i trä med tidsenliga detaljer.

Fastigheten består av ett gathus och ett gårdshus samt två gårdar. Efter hand i byggskedet blev det uppenbart att även gårdarna behövde göras om. Båda gårdarna är helt omgärdade av bebyggelse, så en utmaning har varit att skapa något som både gick att utföra och kommer gå att underhålla utan möjlighet att komma åt med fordon.

Gestaltningen kännetecknas av ett tydligt formspråk som bygger på cirkelformer i kontrast till raka linjer i markplattor och kanter. Mycket fokus har lagts på att gårdarna även ska upplevas ovanifrån eftersom de flesta lägenheter tittar ner på någon av de två gårdarna.

Den övre gården är anlagd på ett bjälklag och har röda toner i växtmaterialet för att stå i samklang med gårdens faluröda fond. Den nedre gården har mer frodig växtlighet och större buskar eftersom den är anlagd direkt på marken. Alla växter är valda för att erbjuda något alla årstider t.ex. vintergröna växter och hybridolvon som blommar på vintern. Gårdarna innehåller flera sittytor i olika storlek och avgränsade från varandra med spaljéer och planteringar.

Projektet i korthet

No items found.

Fler projekt

Monumentet

Fastigheten Monumentet 32 vid Götgatan på Södermalm har genomgått en omfattande upprustning exteriört och interiört, ombyggnad för att förbättra brandsäkerheten, energiförbrukningen och hyresgästernas trygghet.

Gestaltningen bygger på att tillvarata och lyfta fram byggnadens inneboende kvaliteter och hitta material, kulörer och tillägg som närmar sig husets ursprungliga tidsepok. Exempel på detta är de nya balkongerna mot gatan som har utformats med inslag från ursprungliga franska balkonger. Den trånga bostadsentrén utvidgades och en uppdaterad färgsättning mer anpassad till husets tidsanda. Ett bruneloxerat aluminiumparti byttes till ett nytt entréparti i trä med tidsenliga detaljer.

Fastigheten består av ett gathus och ett gårdshus samt två gårdar. Efter hand i byggskedet blev det uppenbart att även gårdarna behövde göras om. Båda gårdarna är helt omgärdade av bebyggelse, så en utmaning har varit att skapa något som både gick att utföra och kommer gå att underhålla utan möjlighet att komma åt med fordon.

Gestaltningen kännetecknas av ett tydligt formspråk som bygger på cirkelformer i kontrast till raka linjer i markplattor och kanter. Mycket fokus har lagts på att gårdarna även ska upplevas ovanifrån eftersom de flesta lägenheter tittar ner på någon av de två gårdarna.

Den övre gården är anlagd på ett bjälklag och har röda toner i växtmaterialet för att stå i samklang med gårdens faluröda fond. Den nedre gården har mer frodig växtlighet och större buskar eftersom den är anlagd direkt på marken. Alla växter är valda för att erbjuda något alla årstider t.ex. vintergröna växter och hybridolvon som blommar på vintern. Gårdarna innehåller flera sittytor i olika storlek och avgränsade från varandra med spaljéer och planteringar.

No items found.

Hör av dig

Vill du komma i kontakt med oss på total kan du fylla i namn och e-postadress i formuläret bredvid så hör vi av oss inom en arbetsvecka.

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom en arbetsvecka.
Nu blev någonting fel. Prova igenom om några minuter eller kontakta någon av oss direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på Kontaktsidan.